Izolace střech jsou zásadním prvkem, který snižuje energetickou náročnost objektů

Pakliže pociťujete vysoké provozní náklady v rámci bydlení, problém může tkvít ve špatném zateplení střešní části domu. Izolace střechy je důležitá zejména z toho důvodu, aby teplo zevnitř domu neunikalo v příliš velkém množství do volného prostranství, což by mělo za následek nutnost intenzivněji vytápět jednotlivé místnosti.

K.Chocholy-21

Druhy izolací

Pokud jde o izolace střech, je podstatné, zda se jedná o klasické šikmé varianty, nebo se u vašeho rodinného domu vyskytuje takzvaná plochá střecha, u níž je sklon jen mezi 2 – 5 %.

Pro běžné střechy s pevnou šikmou konstrukcí se dříve využívala k izolaci především skelná vata. Dnes ji nahrazuje minerální vata, stále populárnější je ale řešení pomocí foukané izolace z celulózy, případně pak izolace, u níž dochází ke stříkání PUR pěny, což je vysoce efektivní metoda.

Jiná je situace, pokud jde o zateplení plochých střech. V tomto případě se v minulosti aplikovaly především asfaltové pásy. Dnes je nahrazuje hydroizolační fólie, která se vyrábí z měkčeného PVC. Výhodou tohoto typu izolace plochých střech je snazší pokládka, navíc se PVC materiál těší lepším vlastnostem z hlediska rozměrové a tvarové stálosti. U PVC izolace plochých střech také méně dochází k prosakování vlhkosti a vody skrze sváry, velkou předností je rovněž dobrá odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, takže se perfektně hodí i na střechy rodinných domů, které se nacházejí například v horských oblastech, potažmo v místech s častým výskytem dešťových srážek.

Obracejte se na specialisty

Provádění izolace střech patří k vysoce sofistikovaným činnostem, tudíž je vždy doporučeno si na pomoc přizvat odbornou firmu. Uskutečnění izolace svépomocí bývá velmi často nekvalitní a neúčinné, což se dříve či později projeví na komfortu v rámci bydlení.

foto: www.ekisys.cz