Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Abeceda zahrada (dále jen stránky) jsou navrhnuty s maximálním akcentem na přehlednost, použitelnost a přístupnost své funkcionality a textového obsahu.

Webové stránky velmi pečlivě dbají na přístupnost svého obsahu handicapovaným uživatelům a dodržují Pravidla tvorby přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Jsou vytvořeny podle moderní specifikace XHTML 1.0 Strict a dodržují syntaktickou i sémantickou správnost.

Grafická podoba webu je vytvořena čistě pomocí kaskádových stylů neboli CSS. Velikost písma je definovaná v relativních velikostech, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat a zmenšovat.

I přes naši veškerou snahu a vůli je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na emailovou adresu info@mepa.cz.

Děkujeme.