Recyklace a výkup v zájmu ekologickém i ekonomickém

Recyklace papíru se může jevit na první pohled jako zbytečná, přinejmenším vzhledem k nízkým cenám papíru a papírenských výrobků. Opak je však pravdou! V čem spočívá důležitost třídění a následné recyklace papírového odpadu?

Třídění a recyklace v zájmu životního prostředí

Výroba plastů, papíru a podobně je z energetického hlediska velmi náročná, takže její dopad na životní prostředí je značný. Naproti tomu zpracování již použitých materiálů má za výsledek mnohem nižší spotřebu elektrické energie, vody atd. Odpověď je velmi jednoduchá!

Třídění a recyklace v zájmu nižších nákladů

Tradice třídění a recyklace papíru je na našem území poměrně dobře zakořeněná, zatímco v třídění jiných materiálů jsou ještě značné mezery. Výkup papíru značí přínos především z hlediska ekologického, neboť energetické nároky na výrobu papíru z recyklovaných surovin jsou mnohem menší. Recyklace navíc napomáhá snížit cenu koncových výrobků.

Papír vhodný k výkupu

A s jakým papírem se můžete vydat do sběrny? Může se samozřejmě jednat o knihy (zbavené tvrdé vazby), časopisy, letáky a nejrůznější tiskoviny. Ovšem nutné je z nachystaných balíků vyřadit určité druhy obalových materiálů, dále také tapety, voskovaný papír a podobně. Papír rovněž nesmí být znečištěn. Vhodné také je rozdělit papír do balíků podle druhu, neboť v některých výkupnách se ceny jednotlivých druhů papíru liší.

Aktuální výkupní cena a možnosti výkupu

Při výkupu papíru ceny ovlivňuje několik faktorů, proto nejsou pevně dané. Vliv na výkupní ceny má například stávající poptávka nebo aktuální ceny papíren. Rozsáhlou síť sběren provozuje společnost TSR Czech Republic, s. r. o., která nabízí také další související služby, například odborné poradenství.