Pronájem v Mostě – analýza dostupnosti a cen za měsíční nájemné

Následující článek bude sloužit všem zájemcům, kteří si hodlají pořídit pronájem v Mostě. Jak známo, především cena hraje v rozhodování nájemníků klíčovou roli. Ruku v ruce s cenou jde velikost prostoru, který slouží k pronájmu. Právě těmto dvěma základním aspektům se stať bude věnovat.

pronájem v Mostě

Informace zde obsažené tedy neslouží k výběru konkrétního prostoru k bydlení – je zde zahrnut pouze základní přehled cen a výměry obytných prostor, který zájemci pomůže v orientaci na trhu s nemovitostmi v této lokalitě, na základě kterého může poté srovnat své požadavky s reálnou nabídkou.

Zájemce dokáže tedy lépe formulovat své požadavky – ušetří čas tím, že nebude hledat typ bydlení, který se v nabídce nenachází nebo nachází velmi zřídka.

Obecná charakteristika pronájmu bytu v oblasti

V bývalé těžební tepně na severu Čech, která má k nynějšímu datu přes 66 000 obyvatel, se v nabídce nachází zhruba tři stovky prostorů k pronájmu. Pokud letmo srovnáme dostupnost bydlení v jiných českých městech, můžeme říci, že je skutečně z čeho vybírat. Zatímco v lokalitách kolem Prahy či přímo v hlavním městě, ale i v Brně či Pardubicích probíhá boj o každý metr čtvereční a platí pravidlo kdo dřív přijde, ten dřív mele, v Mostu má potencionální nájemník mnohem více klidu a času na výběr.

Na trhu se objevují převážně dva typy nemovitostí k pronájmu:

  1. Byty v panelovém domě
  2. Byty, které jsou součástí rodinného domu či vily

Dle očekávání převažují ty v panelových domech, které datují svoji historii již do minulého režimu. Drtivá většina z nich je taktéž základně vybavena a připravena k okamžitému nastěhování. Mezi plejádou příbytků nacházejících se v panelových domech se však ojediněle objevují i vlaštovky v podobě prostorů v rodinných domech nebo vilách, jejichž majitel se rozhodl část s nich poskytnout k pronájmu. Tyto obytné části jsou odděleny od sektoru, kde žije majitel, mají samostatný vchod a sociální zařízení.

Tento typ pronájmu nabízí mimo jiné několik výhod:

  • Soukromí
  • Klid
  • Lokalita

Výběr podobného typu podnájmu poskytuje mimo zmíněné výhody také velice často možnost přístupu k zahrádce, o čemž nemůže být v panelových domech řeč. Tyto benefity jsou však vyváženy trochu vyšší cenou, kterou musí být nájemník připraven hradit a dále pak relativně nižší četností výskytu v nabídce.

Ceny a prostorové výměry

Výše bylo provedeno srovnání dostupnosti bytových prostor v jiných koutech České republiky. Pokud budeme v komparaci pokračovat i co se týče cen za měsíční činži, město Most, které bylo v poslední době zpopularizováno stejnojmenným seriálem, nabízí mnohem dostupnější bydlení než ostatní jmenovaná města a prakticky můžeme konstatovat, že v poměru k počtu obyvatel jsou nájmy jedny z nejnižších v České republice. To lze ověřit z přehledné Cenové mapy, kterou vypracovala Asociace realitních kanceláří ČR a uživatel zde může dohledat mimo výše nájmů také prodejní ceny jednotlivých nemovitostí.

Níže uvedená tabulka ilustruje průměrné ceny nájemného ve městě Most, vztaženo k velikosti obytného prostoru

Ceny pronájmu bytů dle jejich rozlohy
Velikost dle počtu místností Průměrná výše nájemného za jeden měsíc v korunách
1+kk a 1+1 4 000 – 7 000
2+kk a 2+1 6 500 – 9 000
3+kk a 3+1 8 000 – 11 000
4 a více místností 8 500 – 15 500

Pokud údaje z tabulky celkově shrneme, vidíme sice přímou úměru mezi vzrůstajícím prostorem a částkou, která je za něj účtována, avšak nemůžeme říci, že by křivka stoupala závratně rychle. Jasně si můžeme všimnout, že ceny obzvláště mezi 2+1 a 3+1 se pohybují ve velmi podobných číslech a s trochou štěstí a snahy dokážeme nalézt větší a mnohdy i lépe vybavený byt za nižší částku.

Závěrem

V článku jsme stručně zanalyzovali hlavní náležitosti trhu s nemovitostmi nabízených k pronájmu ve městě Most.

Dostáváme se tímto k několika základním charakteristikám:

  • Dobrá dostupnost bytů
  • Široká škála výběru
  • Absence přetlaku poptávky nad nabídkou – tedy protichůdný trend většiny větších měst v ČR
  • Nižší ceny ve srovnání se zbytkem republiky

Na základě těchto vědomostí jsme schopni lépe se orientovat při výběru bytu v této lokalitě, víme, co očekávat a kolik zaplatíme.

Česká republika se nyní nachází na špici Evropské unie, co se týče nezaměstnanosti. Se stavem nepřevyšujícím tři procentní body jsme vůbec nejlepší ze všech států. Mostecko však zůstává jednou z oblastí, které trpí počtem lidí bez práce nejvíce.

Jak velký má dle Vašeho názoru absence pracovních příležitostí vliv stěhování nových lidí do Mostu? Případně jak zatraktivnit tamější prostředí a podnítit tak příliv nových nájemníků?