Kdy nepotřebujete stavební povolení pro svou demolici?

Demolice různých stavení se většinou musí předem schválit na stavebním úřadu. Někdy to ale potřeba není a proces je mnohem snazší. Kdy tomu tak bývá? 

Demolice

Někdy stačí pouhé ohlášení 

Nutnost sehnat si povolení k demolici a demoliční výměr odpadá u některých typů stavebních úprav na pozemku, který vlastníte. Stačit vám tak bude pouhé ohlášení, které doručíte na příslušný stavební úřad. Raději se vždy dopředu informujte, zda u vámi bourané stavby skutečně stačí jen ohlášení. Nejčastěji se jedná například o bourání nízkého plotu, nebo o demolici kůlny na nářadí, stavebního domku, holubníku, kurníku pro slepice, nebo o bourání nadzemního bazénu. 

Co bylo postaveno bez povolení

Obecným pravidlem zde je, že co bylo realizováno bez nutnosti stavebního povolení, lze také bez nutnosti stavebního povolení zbořit. K tomu ještě dodáme, že pokud se na vašem pozemku objevují prvky, které byly stavěny bez ohlášení, můžete je také bez ohlášení zbourat. Na jistý povinný prvek byste si však měli dát velký pozor, protože se jeho nesplněním vystavujete poměrně vysoké pokutě. O co se jedná? 

Pozor na velké budovy

Pokud jste si zakoupili pozemek, na kterém se nachází stavba, kterou se budete v nejbližší době chystat zbourat, měli byste zpozornět. Někdy se totiž stává, že předchozí majitel na pozemku postavil budovu bez nutného stavebního povolení. Ta tak není zakreslena, ani nemá plány. Povinnosti nyní přecházejí na vás. Vy jste nyní povinni ještě před demolicí nechat zaměřit, zakreslit a vypracovat dokumentaci k dané stavbě. Je vám vystaven pasport budovy, se kterým můžete žádat o demolici. Demolice se vám ještě o něco prodlouží, a také prodraží. 

Stavební povolení pro demolici nebudete potřebovat pro malé objekty, které byly na pozemku postaveny pouze ohlášením o stavbě. Větší objekty již musíte bourat za pomocí stavebního povolení.