Znáte rozdíl mezi čínskou a japonskou zahradou?

Myslíte si, že čínská a japonská zahrada symbolizují to samé? V tom případě se mýlíte. Mezi zmíněnými typy zahrad totiž existují různé architektonické i vizuální odlišnosti. Pojďte je odhalit.

Stejné prvky, jiné využití

Hlavní architektonické rozdíly se mezi zahradami začínají objevovat v takzvaném období Edo. Přesto, že použité prvky se nijak nelišily, rozhodující byl způsob jejich využití. U čínských zahrad tak například budovy bývají umístěné v samotném centru zahrady. A to v bezprostřední blízkosti nádrže s vodou. Jejich zdobení je přitom velmi výrazné a návštěvníky tak zaujme na první pohled.

TIP: Chcete si okrasnou zahradu vykouzlit i u vás doma? Pořiďte si některý z tvarovaných okrasných stromů.

U japonských zahrad se jednotlivé budovy nacházejí daleko od sebe. Nemají přímý přístup k vodě a nebývají rovněž ani tak honosné. Často tyto budovy rovněž bývají částečně skryty.

Velikost kamenů hraje roli

Další rozdíl mezi japonskou a čínskou zahradou bychom hledali ve velikosti použitých kamenů. Zatímco čínské zahrady se pyšní velkými kameny, které připomínají zvířata nebo hory, japonské zahrady vsázejí spíše na kameny menší. Ty jsou tak více zasazeny do celé zahrady.

Roli dále hraje například i to, že čínské zahrady bývají inspirovány spíše vnitrozemím. Japonské poté naopak vsázejí spíše na inspiraci z přímořských scenérií a výjimku zde tak nepředstavuje použití bílého písku nebo oblázků.

A závěrem ještě zbývá zmínit rozdílnost bodu pohledu na celou zahradu. U čínských zahrad se obvykle bod pohledu soustředil na interiér budovy, galerie nebo pavilonů. Japonské zahrady jsou poté viditelné spíše zvenčí.

Více informací o japonských zahradách a okrasných stromech najdete na www.okrasne-stromy.cz.