Jak připravit benzinovou motorovou pilu k provozu?

mountfield.cz
mountfield.cz

Chladná rána již připomínají podzim a blížící se začátek topné sezóny. Pokud k přípravě palivového dřeva používáte motorovou pilu, je třeba ji po delší odstávce pečlivě prohlédnout, protože nedostatečné prověření funkčnosti pily by se nemuselo vyplatit. Jak ji připravit k provozu?

Motorovou pilu můžete před započetím prací nechat zkontrolovat v servisu, ale prověřit její funkčnost můžete i sami. Poradíme vám, na co se při kontrole pily zaměřit.

Vizuální prohlídka pily

Prvním a nejjednodušším krokem je povrchová kontrola stroje. Prohlédněte všechny kryty, zda pevně sedí a nejsou nikde uvolněny, nalomeny nebo dokonce chybí úplně.

Dále přezkoušejte funkčnost všech ovládacích prvků – rychlobrzdy řetězu, nastřikovače paliva, dekompresní ventil a kombinovaný spínač sytiče a chodu pily, který by měl jít zcela lehce přenastavit z jedné polohy do druhé.

Nezapomeňte zkontrolovat také startovací šňůru, která se musí po zatažení navíjet zpět zcela plynule, zasekávání startovací šňůry by pro vás mělo být varovným signálem.

Startovací rukojeť musí po startu dosednout zpátky do krytu ventilátoru, pokud rukojeť zcela nedosedne a zůstane viset dolů, je třeba upravit napětí pružiny startovacího zařízení. Pokud ani úprava napětí pružiny problém neodstraní, je třeba provést výměnu pružiny za novou.

Kontrola motoru

Po demontáži plastového krytu motoru zkontrolujte všechny prvky ovlivňující správnou funkčnost motoru. Nejprve sejměte vzduchový filtr a zkontrolujte, zda není poškozený nebo zanesený. Zanesený filtr způsobuje zvýšení spotřeby paliva, proto je třeba zanesený filtr vyčistit.

Dále věnujte pozornost svíčce, ani ta nesmí být zanesená či poškozená, jinak je třeba svíčku vyměnit za novou.

Nezapomeňte také zkontrolovat vstupy chladícího systému k motoru (používá se chlazení vzduchem), zanesené vstupy mohou způsobit přehřátí motoru, proto je třeba udržovat je průchodné. Správnou funkčnost motoru navíc podpoříte volbou doporučeného motorového oleje a použití správného poměru ředění s benzinem.

Kontrola řetězu a pilové lišty

Tupý řetěz nejen snižuje efektivitu práce, ale také více namáhá motor a přispívá tak k celkovému opotřebení pily. Řetěz lze naostřit pomocí speciální brusky, pokud ovšem řežete dřevo pouze příležitostně, postačí vám k nabroušení řetězu i pouhý pilník na řetězy.
Pokud u řetězu objevíte jakékoliv jiné poškození, je vhodné ho vyměnit za nový, stejně přistupujte i k řetězovému kolu.

Řetěz si můžete nechat i nabrousit v odborných prodejnách, stojí to 50-90 Kč.

Při demontáži řetězu lze zároveň pohodlně zkontrolovat stav lišty. Pro správnou funkčnost pily musí být lišta nepoškozená a bez nečistot. Poškozenou lištu je třeba vyměnit za novou, v případě znečištění stačí použít technický benzín, kterým lze nečistoty z lišty odstranit.

Na závěr zkontrolujte chod pily

Nastartujte a nechte zahřát motor a zkontrolujte, zda motor udrží volnoběh a nezhasíná.
Příčiny zhasínání motoru mohou být:

  • nový nezaběhnutý motor
  • špatný benzín
  • problém s membránou v karburátoru – tento problém vzniká především u starších pil a snadno ho lze odstranit výměnou membrány za novou
  • špatné seřízení motoru – v případě, že je problém ve špatném seřízení motoru, je vhodné pilu zanést do odborného servisu

Pro správnou funkčnost pily je také třeba, aby bylo zajištěno správné mazání řetězu, to můžete překontrolovat, pokud zahřátou pilu necháte točit na plný plyn a nad papírem či  pařezem zkontrolujete, že z řetězu odstřikují kapičky oleje.

Nařezanou kulatinu nemusíte štípat ručně, můžete využít štípačku na dřevo, o které se více dozvíte v tomto článku.